فرآیند تولید

مبرای تولید آرد ابتدا باید گندم از سیلو ها به سمت دستگاه ها انتقال پیدا کند که این مرحله به وسیله تریلرهای حمل گندم بوده و بعد از اینکه کیفیت گندم مشخص شد اجازه تخلیه به آنها داده می شود.

گندم ها بعد از دریافت بر روی یک توری فلزی که منافذی درشت دارد قرار می گیرند و با عبور کردن از توری و آهن گیر و الکهایی با منافذ درشت ناخالصی های درشت جدا شده و به وسیله نقاله و الواتور ( بالابر) به سیلوها برده می شود.

بعد از این مرحله، آسیاب و بوجاری آن باید انجام شود که در سالن تولید مراحل بوجاری:

• آهن ربا ( فلز گیر )

• الگ های سپراتور

• شن گیر

• کانالهای هوا

• نخ گیر

• پوست گیر

• نم زن

که گندم در دو مرحله باید نم زنی شود و در مدت زمان ۲۴ الی ۳۲ ساعت در داخل سیلو مانده تا رطوبت بگیرند و سپس وارد آسیاب شوند.

سبوس گندم براساس آرد باقی مانده و ذرات آن می باشد که شامل آرد نول و آرد خبازی است.

در این مرحله آردها به وسیله نیروی بادی به سیلوی ذخیره محصول فرستاده می شوند و برای کیسه گیری به بخش بعدی فرستاده می شوند

که معمولا کیسه های آرد ممکن است وزن های متفاوتی داشته باشد که بعد از پر شدن کیسه ها درب آنها دوخته شده و تاریخ آنها نیز درج می شود.

به طور کلی مراحل تولید آرد به سه صورت زیر خلاصه سازی می شود:

۱- ذخیره سازی گندم

۲- بو جاری و تمییز کردن آفت و گرفتن نا خالصی گندم

۳- آسیاب کردن گندم