March 2022

تاریخچه آرد

بشر از گذشته‎ها‎ی دور تاکنون به کشاورزی و به دنبال آن آسیاب غلات وابسته بوده است. در زمانی که تمام فعالیت‎ها‎ بصورت دستی و بدون هیچگونه ماشین و دستگاه انجام می‎شد، مردم برای تهیه آرد مورد نیاز خود که عمده غذای آن‎ها‎ را تشکیل می‎داد، رنج و مشقت زیادی را متحمل می‎شدند. در آن زمانها […]

تاریخچه آرد Read More »

سیر تکامل آسیاب ها

انواع آسیاب : انسان های نخستین برای تبدیل گندم به آرد، دانه ها را در بین دو سنگ قرار می دادند و سپس بواسطه یک دستگیره  سنگها را بر روی یکدیگر به حرکت در می آوردند. در۲ هزار سال قبل ازمیلادمسیح، مصریان ازنوعی آسیاب سنگی برای آردکردن استفاده می کردند.رومیان نیز در ۵٠٠ سال قبل

سیر تکامل آسیاب ها Read More »

درباره گندم

دانه گندم از این مواد تشکیل شده‌است: ۷ تا ۱۸ درصد پروتئین (بستگی به نوع گندم دارد)، ۶۰ تا ۷۰ درصد نشاسته، ۲ تا ۲/۵ درصد سلولز (فیبر خام)، ۱/۵ تا ۲ درصد چربی و مابقی مرکب از رطوبت و مواد کانی،  ظاهر فیزیکی دانه‌های گندم بسیار متنوع است. طول دانه‌های گندم از ۵ تا

درباره گندم Read More »