سیر تکامل آسیاب ها

انواع آسیاب :

انسان های نخستین برای تبدیل گندم به آرد، دانه ها را در بین دو سنگ قرار می دادند و سپس بواسطه یک دستگیره  سنگها را بر روی یکدیگر به حرکت در می آوردند. در۲ هزار سال قبل ازمیلادمسیح، مصریان ازنوعی آسیاب سنگی برای آردکردن استفاده می کردند.رومیان نیز در ۵٠٠ سال قبل ازمیلادمسیح ازنوعی آسیاب سنگی مخصوصی که بادست کارمی کرد،استفاده می نمودند. اولین آسیاب های غلتکی درسال ۱۵۱۹ تا ۱۵۵۶ اختراع شد که پس از آن سیرتکاملی باغلتک های هیپربلوئیدشروع وغلتک مخروطی،غلتک دیسکی وغلتک شیاردارحلزونی نیز به وجود آمدند. آنچه بعدها به عنوان آسیاب یا سیلو در حجم وسیع آرد تولید می کردند در قرن نوزدهم شروع به کار نمودند که آسیاب غلطکی درنزدیکی شهرماینسدرآلمان وبانیروی بخارشروع به کار نمود.

گندم (نام علمی: Triticum) از مهم‌ترین غلات است که جزو قوت غالب مردم جهان به شمار می‌رود این گیاه در گونه‌های وحشی و اهلی موجود است. گندم از گیاهان گلدار تک‌لپه‌ای یک ساله و تیره گندمیان و از خانواده گرامینه‌ها است این محصول بیشترین مساحت زیر کشت محصولات غذایی را به خود اختصاص داده‌است. (۲۲۰٫۴ میلیون هکتار درسال ۲۰۱۴) تجارت جهانی گندم به تنهایی از مجموع تمام محصولات کشاورزی دیگر بیشتر است. در سال ۲۰۱۶ تولید جهانی گندم ۷۴۹ میلیون تن بوده‌است. که باعث شد پس از ذرت این محصول بیشترین غلهٔ تولید شده در جهان باشد. تقاضای جهانی این محصول به دلیل وجود پروتئینی به نام گلوتن در آن، که باعث خاصیت چسبندگی خمیر آن شده و ساخت محصولات فرآوری شده را تسهیل می‌کند، در حال افزایش است.[

گندم منبع مهمی از کربوهیدرات است.مصرف گندم کامل باعث دریافت مواد مغذی مختلف و فیبر غذای می‌شود.

گندم، گل آذین سنبله‌ای دارد. از هر گره آن یک برگ به وجود می‌آید. سنبلچه گندم متشکل از دو گلوم و سه گلچه است. گاهی تعداد گلچه‌ها به ۹ هم می‌رسد. دانه گندم بین دو پوشش قاشق مانند به نام‌های پوشک بیرونی (لما) و پوشک درونی (پالئا) قرار گرفته‌است. برگ‌های گندم مانند برگ‌های سایر غلات (به جز ذرت و ارزن)، نازک و کم عرض بوده و زبانه‌های کوچکی دارند.